Search
Sign In

در روزهایی که بازار سرمایه رمق روزهای ابتدایی پاییزرا ندارد و شاخص کل بورس تهران ، فاصله ۲۰ هزار واحدی از رکورد ثبت شده خود ، در میانه کانال ۱۹۵ هزار واحدی گرفته است .

برچسب ها

بیشتر بخوانید

Sign In هما بیزنس سرویس

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password